De laatste ontwikkelingen in de industrie 

De Europese overheid heeft als doel in 2050 CO2-neutraal te zijn om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. In Nederland ligt het doel in 2030 de uitstoot van broeikasgassen te verlagen met 55% ten opzichte van 1990. Hier dient iedereen zijn steentje aan bij te dragen. Zo worden boeren uitgekocht en worden huizen energieneutraal gemaakt. Als één van de sectoren met de meeste uitstoot van broeikasgassen staat ook de industrie onder een vergrootglas. Net als bij andere sectoren dwingt de overheid de industrie ook om haar uitstoot te verlagen. Enerzijds stimuleert de overheid het door subsidies beschikbaar te stellen, anderzijds legt de overheid heffingen op aan industriële bedrijven die te veel uitstoten.  

De uitstoot in de industrie verminderen 

De industrie is druk bezig met het verminderen van haar uitstoot om ze te voldoen aan de emissie limieten gesteld door de overheid. Steeds hoger wordende heffingen op uitstoot zorgt ervoor dat de industrie haast heeft de uitstoot drastisch te verlagen. Bedrijven worden steeds innovatiever en kiezen voor op maat gemaakte oplossingen voor het verlagen van de uitstoot. Zo kan de vervuilde lucht die vrijkomt met behulp van een industriële afzuiging opgevangen en gefilterd worden. Hierdoor wordt niet alleen CO2 uit de lucht gefilterd, ook veel andere stoffen die schadelijke voor mens en milieu zijn worden eruit gefilterd. Behalve voor het algehele milieu is het ook nog eens enorm belangrijk voor de directe leefomgeving. Zo kunnen ook gevaarlijke fijnstofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden en zijn mensen die werkzaam zijn in deze industrie en wonen in de nabije omgeving van zo’n fabriek, beter beschermd tegen de gevaarlijke stoffen die uitgestoten worden. 

Besparing op energiekosten 

Doordat in fabrieken machines vaak dag en nacht draaien wordt er veel energie verbruikt. Het zij via fossiele brandstoffen als gas, maar ook elektriciteit. Steeds vaker zie je rondom fabrieken ook velden met zonnepanelen en windmolens om zo de fabriek te voorzien van groene stroom. Ook wordt er gekeken naar de besparing op energieverbruik. Doormiddel van industriële restwarmteterugwinning wordt de warmte die vrijkomt tijdens het productieproces opgevangen en hergebruikt. Dit kan zijn bij het bedrijf zelf, maar de restwarmte kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld gebouwen, kassen en woningen te verwarmen. Hiervoor zijn verschillende subsidies voor in het leven geroepen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *