Welkom op de website van Past

Alle Friese basisscholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland PO 2101. Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden
www.passendonderwijsinfryslan.nl

Passend Onderwijs geeft iedere leerling de kans op een onderwijs-/ ontwikkelarrangement dat aansluit op de ontwikkelbehoefte van de leerling. De visie van het samenwerkingsverband luidt: “Centraal waar het moet, decentraal waar het kan”.

Passend onderwijs gaat gepaard met een optimistische en pedagogische manier van denken over kinderen, we richten ons op wat kinderen wel kunnen. Van wezenlijk belang zijn daarbij het handelen van de leerkracht en een goed partnerschap met ouders.

Een kwalitatief sterk ondersteuningscentrum, zoals Past speelt in de samenwerking met het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en de instellingen voor jeugdzorg een actieve, zichtbare en verbindende rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van passend onderwijs.

Past

Doen wat nodig is, passend arrangeren in plaats van slagboomdiagnostiek. Dit houdt in dat er geen sprake meer is van een gestandaardiseerd budget op basis van indicatie, maar dat er vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid beredeneerd wordt welke middelen kunnen worden ingezet voor deze leerling in de huidige of in een meer passende onderwijssituatie. De extra ondersteuning sluit aan bij de (buurt)teams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan.