Welkom op de website van Past

 

Past ondersteunt leraren, ook op 27 juni a.s. als zij een uurtje later beginnen!

 

Expertisecentrum Past

Passend Onderwijs is niet alleen een optelsom van wetswijzigingen, het staat ook voor een andere manier van kijken naar kinderen, een andere manier van bepalen wat een leerling nodig heeft.

Met de wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 heeft het bestuur een ondersteuningsplicht ten aanzien van alle bij haar scholen aangemelde leerlingen.

Het bestuur is verplicht voor alle leerlingen die op een school wordt aangemeld of ingeschreven een passend arrangement van onderwijs te zorgen. Dat betekent: het aanbod moet passend zijn en aansluiten op de ontwikkeling van een kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Er zijn drie mogelijkheden:

  • aanbod op de eigen school (de school van aanmelding);
  • een aanbod op een andere reguliere school;
  • een aanbod op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten.

Stichting Comperio heeft hiervoor het expertisecentrum Past gerealiseerd.
Past speelt in de samenwerkingen met het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en de instelling voor Jeugdzorg een active, zichtbare en verbindende rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van Passend Onderwijs.