Commissie van toelating speciaal basisonderwijs

Deze commissie geeft een positieve of negatieve beschikking voor de toelating op het speciaal basisonderwijs.

De huidige basisschool kan ondanks alle extra inzet en extra ondersteuning geen passend onderwijs meer bieden. Het cognitief en/of persoonlijk functioneren vraagt speciale aandacht en de leerling heeft een instructie- en ondersteuningsbehoefte die in het basisonderwijs niet (meer) kan worden geboden.
In dat geval vraagt de school een verklaring van toelating voor het speciaal basisonderwijs aan.  Er wordt gevraagd om aanvullende documenten met de aanvraag mee te zenden, zie aanvraagformulier.