Stel een vraag aan Past

Iedereen kan een vraag over een leerling stellen aan Past: ouders, leerlingen, leerkrachten, IB-ers of schoolleiders. De vraag kan zonder het noemen van een naam van het kind gesteld worden. Probeer de vraag zo concreet mogelijk te verwoorden, zodat de leden van het Past expertise team zich een goede voorstelling kunnen maken van de situatie (denk aan bijvoorbeeld: groepsgrootte, combinatiegroep, aantal betrokken leerkrachten, vanaf wanneer de situatie zich voordoet, wat is de aanpak tot nu toe geweest, wat werkt goed).

Via dit formulier kan een vraag worden gesteld aan het Past-team.